Reglement

Manege Stal Cavaro wil voor de bezoekers, de leden, de pensionklanten en de paarden

en pony's een veilige en werkbare omgeving creëren.

Om risico's te minimaliseren en om het leefbaar te maken voor alle partijen hebben wij een reglement opgesteld dat ons in staat stelt om dit doel te bereiken.

Wij willen u verzoeken dit reglement aandachtig te lezen en de regelgeving op te volgen. Uitsluitend met de hulp van jullie allemaal kunnen wij onze manege ordelijk, veilig en aangenaam voor iedereen houden.

 • Roken en vuur is verboden in het hele complex.

   
 • Privélessen volgen in de binnen- en buitenpiste met een externe trainer is enkel

  toegestaan mits betaling van € 10,00 extra aan de manege.

   
 • Het dragen van een goed passende veiligheidscap in de rijlessen is verplicht.

   
 • Schep na het rijden in de binnenpiste het mest van je paard in de kruiwagen ter plaatse. Indien deze kruiwagen vol is, maak je deze leeg aan de mesthoop.

   
 • Ruim je afval op, afval kan gevaarlijk zijn voor dieren.

   
 • De gangpaden dienen altijd opgeruimd te zijn. Dus laat geen poetskisten, tuigen,

  scheppen, vorken, bezems, kruiwagens en dergelijke in de gangpaden staan.

   
 • Voor het rijden moeten de paarden gepoetst worden en moeten hun hoeven worden uitgekrabd. Doe dit in de stal, of zet de paarden buiten de box vast op de juiste wijze.

   
 • Ruim na afloop van het poetsen de borstels, hoevenkrabbers, poetskisten en het vuil op.

   
 • Het is niet toegestaan om bij de stallen en in de gangpaden op een paard te zitten.

   
 • Sluit altijd de staldeuren zodat de paarden en pony's niet kunnen ontsnappen.

   
 • Zet staldeuren en toegangsdeuren altijd wijd open als je er met een paard doorheen gaat.

   
 • Zorg ervoor dat de paarden niet te dicht achter of langs elkaar lopen. Dit voorkomt dat de dieren naar elkaar slaan en mensen of dieren gewond raken.

   
 • Beginnende ruiters zijn verplicht in de beginners groepsles of met privé-lessen te starten. Zij mogen verder gaan naar een gevorderden groepsles in samenspraak met de lesgever.