Reglement manege

 • Het dragen van een goed passende veiligheidscap in de rijlessen is verplicht.

 • In de beginnerslessen wordt er een pony/paard aangewezen door de lesgever.
 • In de gevorderde lessen mag de ruiter zelf kiezen op welk paard/pony hij of zij rijdt. MAAR gelieve hierbij ook rekening te houden met de voorkeur van andere ruiters. Probeer desnoods af te wisselen. Een goede ruiter word je slechts door met verschillende paarden te rijden. Bij discussies tussen de ruiters onderling, blijft het desbetreffende paard/pony op stal. 
 • De lesgever kan eveneens een paard/pony van ruiter wijzigen indien de combinatie niet past qua niveau, leeftijd, grootte, gewicht etc.

 • Verzorgen en poetsen mag ruime tijd op voorhand. MAAR ZADELEN EN HOOFDSTEL AANDOEN MAG MAXIMAAL 15 MIN VOOR HET BEGIN VAN DE LES!

 • Voor de beginnnerslessen zal er hulp voorzien zijn om te helpen opzadelen. Bij de gevorderde lessen mag er zelfstandig opgezadeld worden. Er kan uiteraard altijd hulp gevraagd worden.
 • Als er slechts 1 ruiter aanwezig is voor een groepsles, heeft die de keuze om een volgende les mee te rijden of een halfuur privéles te krijgen aan het tarief van de groepsles.
 •  
 • Schep na het rijden in de binnenpiste het mest van je paard in de kruiwagen ter plaatse. Indien deze kruiwagen vol is, maak je deze leeg aan de mesthoop.
   
 • Ruim je afval op, afval kan gevaarlijk zijn voor dieren.
   
 • De gangpaden dienen altijd opgeruimd te zijn. Dus laat geen poetskisten, tuigen, scheppen, vorken, bezems, kruiwagens en dergelijke in de gangpaden staan.
   
 • Voor het rijden moeten de paarden gepoetst worden en moeten hun hoeven worden uitgekrabd. Doe dit in de stal, of zet de paarden buiten de box vast op de juiste wijze.
   
 • Ruim na afloop van het poetsen de borstels, hoevenkrabbers, poetskisten en het vuil op.
   
 • Het is niet toegestaan om bij de stallen en in de gangpaden op een paard te zitten.
   
 • Sluit altijd de staldeuren zodat de paarden en pony's niet kunnen ontsnappen.
   
 • Zet staldeuren en toegangsdeuren altijd wijd open als je er met een paard doorheen gaat.
   
 • Zorg ervoor dat de paarden niet te dicht achter of langs elkaar lopen. Dit voorkomt dat de dieren naar elkaar slaan en mensen of dieren gewond raken.
   
 • Beginnende ruiters zijn verplicht in de beginners groepsles of met privé-lessen te starten. Zij mogen verder gaan naar een gevorderden groepsles in samenspraak met de lesgever.

 • De springgerichte groepsles van donderdagavond is enkel op reservatie en mits toestemming van de lesgever. Als ruiter moet je verplicht lid zijn van Stal Cavaro en al minstens een jaar wekelijks in de gevorderde lessen meerijden met verschillende paarden of pony's
 • Voorwaarden deelnemen wedstrijd met Manegepaard of -pony;
 • Al minstens een jaar wekelijks in de gevorderde lessen meerijden met verschillende paarden of pony's
 • In het bezit zijn van een ruiterbrevet
 • verplicht een voorbereidende privéles nemen voor de jumping