Criterium

Lannoo | Dressuurstal Plasboshof | Chez Maxim | Stones Enzo |

Jeroen Daemen | SEPA |Grote prijs NORTA

Algemeen

  • · Van de eerste 4 wedstrijden tellen de 3 beste resultaten
  • · De laatste wedstrijd is de finale, hier gelden dubbele punten. Aan deze finale kan iedereen deelnemen, maar men komt pas in
  •   aanmerking voor het eindklassement indien men aan 3 van de 4 eerste manches en de finale heeft deelgenomen.
  • · Bij gelijk aantal punten is het resultaat van de finale doorslaggevend.
  • · Voor de proeven 2, 3, 4 en 5 komen de eerste vijf combinaties in het klassement in aanmerking voor het extra prijzengeld. In 
  •   de laagste en de hoogste proef komen de eerste drie combinaties in aanmerking voor het extra prijzengeld/prijs.
  • · Het eindklassement wordt bekeken per combinatie. Paarden dienen dus hun officiële naam te behouden. Indien men paarden start
  •   onder een andere naam verliest men alle punten in elk criterium!
  • · Indien dezelfde combinatie  aanspraak maakt op een prijs in het eindklassement van twee proeven zal deze combinatie enkel in de
  •   hoogste proef in aanmerking komen voor een prijs.

Criteriums

50-65 cm Voeders Lannoo NATURA PRIJZEN

30 cm Dressuurstal Plasboshof NATURA PRIJZEN
80 cm Chez Maxim 140-70-35-20-15
90 cm Stones Enzo 180-90-45-25-20
1m Jeroen Daemen 200-100-50-30-20
1m10 SEPA 220-110-55-30-20
1m20 GP Grote Prijs NORTA FIETSEN 250-125-75

Puntenverdeling

De eerste combinatie krijgt 20 punten, de tweede 19 punten,... , de twintigste 1 punt.

 

Lannoo | Dressuurstal Plasboshof | Chez Maxim | Stones Enzo |

Jeroen Daemen | SEPA |Grote prijs NORTA